Dersom en GNF ikke tilsvarer én virksomhets funksjon bør departementet bryte ned GNF i underfunksjoner for å identifisere virksomheter som er avgjørende. Underfunksjonene blir ikke egne GNFer. For en GNF vil det være noen avgjørende funksjoner som er relevant for sikkerhetslovens virkeområde. Dette prosessteget beskriver nedbrytning av GNF, og fungerer som et verktøy for å identifisere virksomheter etter § 1-3.