Veiledningsdokumentet «Nasjonale sikkerhetsinteresser» skal bistå departementene i prosessen med å identifisere grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF), identifisere virksomheter av avgjørende betydning og utpeke og klassifisere skjermingsverdige verdier. Formålet med dokumentet er å avklare hvordan definisjonen av nasjonale sikkerhetsinteresser i Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) §§ 1-1 og 1-5 nr. 1 skal forstås.

Teksten vil på et senere tidspunkt bli inkludert i NSMs veiledninger.

Last ned veiledningsdokumentet «Nasjonale sikkerhetsinteresser» her. (PDF, 91KB)