I enkelte tilfeller vil underliggende virksomheter ha ansvaret for én eller flere GNFer (for eksempel Forsvaret). I så tilfelle kan man gå direkte til steg 6 dersom virksomheten ikke er omfattet av sikkerhetsloven, eller steg 7 dersom virksomheten er omfattet etter sikkerhetsloven § 1-2.

Det kan i enkelte tilfeller være at en GNF ikke har noen underliggende virksomheter av avgjørende betydning, og ingen skjermingsverdige verdier. For eksempel kan enkelte GNFer ha mange underliggende virksomheter som leverer det samme, og dermed tilstrekkelig redundans slik at det ikke er grunnlag for vedtak om virksomheter av avgjørende betydning for GNF etter § 1-3. Redundans kan redusere kritikaliteten til underliggende virksomheter som leverer det samme. Dersom det for den enkelte GNF finnes flere underliggende virksomheter som leverer det samme må departementet vurdere hvorvidt redundansen reduserer kritikaliteten til de ulike underliggende virksomheter. En slik vurdering vil kunne resultere i at noen underliggende virksomheter vil få avgjørende betydning mens andre kun vil ha vesentlig betydning. Vurderes redundansen til å være tilstrekkelig er det ikke grunnlag for vedtak for underliggende virksomheter av avgjørende betydning for GNF etter sikkerhetsloven § 1-3. Departementet skal likevel identifisere og holde oversikt over GNFer (jf sikkerhetsloven § 2-1 a), også dersom det er tilstrekkelig redundans slik at ingen virksomheter er av avgjørende betydning. Senere endringer i risikobildet kan medføre at virksomheter blir av avgjørende betydning.