En sentral del av ivaretakelsen av de nasjonale sikkerhetsinteressene er å identifisere, utpeke, klassifisere og beskytte skjermingsverdige verdier. Figur 1.1 illustrerer overordnet prosess, hovedoppgavene til departement og virksomheter, og relaterte veiledere og håndbøker. Virksomhetenes skadevurdering er utgangspunktet for departementenes klassifisering og omfatter derfor kun de verdiene som er å betrakte som objekt og infrastruktur.

Figur 1.2

Figur 1.1: Hovedprosess og oversikt over ulike veiledere og håndbøker