Konsekvens av reduksjon eller bortfall av grunnleggende nasjonale funksjoner vil ofte variere med utgangspunkt i én eller flere av følgende faktorer:

  • Hvor mye av funksjonen som bortfaller (redusert kapasitet)
  • I hvilken grad innholdet i funksjonens leveranse forringes (redusert kvalitet)
  • Hvor lenge funksjonen er redusert (varighet)

Metoden fastsetter ikke konkrete grenser for kapasitet, kvalitet og varighet. Slike grenseverdier kan brukes dersom dette gir merverdi til departementenes arbeid med å identifisere og avgrense GNF, og vil kanskje i særlig grad være relevant for å avgrense GNF under § 1-5 bokstav e. Det enkelte departement må vurdere hvilket tap som kan aksepteres, og dokumentere dette i beskrivelsen av GNF. Avgrensning og grenseverdier, som for eksempel spesifikke kapasitetsbehov, gir føringer for hvilke virksomheter som identifiseres som avgjørende eller vesentlige. Det er fleksibilitet for det enkelte departement å velge hensiktsmessige grenser for virksomheter av vesentlig betydning, og basert på dette holde oversikt, jf sikkerhetsloven § 2-1 b. Metoden vil i det videre fokusere på identifikasjon av virksomheter av avgjørende betydning.