Som illustrert i figur 1.1, er GNF et bindeledd mellom de nasjonale sikkerhetsinteressene og virksomhetene som råder over skjermingsverdige objekter, infrastruktur og informasjonssystem. En viktig del av arbeidet med å identifisere GNF vil være å definere hvor detaljert en GNF skal være. Sikkerhetsloven legger opp følgende premisser for detaljnivå på GNF:

  1. Det innføres ikke nivådifferensiering for GNF-kritikalitet for nasjonale sikkerhetsinteresser
  2. Klassifisering av skjermingsverdige objekter og infrastruktur følger av betydning for GNF om objektet eller infrastruktur får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse.

Det første premisset medfører at alle GNFer skal ha tilnærmet samme kritikalitet for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det andre premisset medfører at alle GNFer bør ha et felles detaljnivå for å ha et felles utgangspunkt for klassifisering av skjermingsverdige verdier og overførbarhet mellom sektorer.

Underfunksjonene blir ikke egne GNFer, men kan anvendes for å identifisere virksomheter av avgjørende betydning.