Balansert sikring betyr at de etablerte fysiske sikringstiltakene virker sammen og selvstendig, og ikke motvirker hverandre. De enkelte tiltakene bør fungere uavhengig av hverandre slik at frafall av ett ikke påvirker den totale sikringsevnen. Tiltakene bør understøtte og ha en forsterkende effekt på hverandre. Dette kan oppnås gjennom forebyggende tiltak som juridiske barrierer, skilting og et tydelig sikkerhetspreg. Fysiske barrierer opprettes der det er behov for å fysisk hindre eller forsinke en trusselaktør. Barrierene bør understøttes av deteksjonsmidler i form av ulike sensorer som IR, termisk, kamera eller bevegelse. Deteksjonstiltakene skaper mulighet for rettidig og effektiv håndtering av identifisert trussel.

Ved å etablere flere lag med fysiske barrierer oppnår man sikring i dybden. Dette vil gjøre det vanskeligere og mer tidkrevende for en trusselaktør å få tilgang til verdien. Sikring i dybden oppnås blant annet gjennom tydelige autorisasjonskiller og soneinndeling.

For å planlegge, kontrollere og dokumentere effekten av de fysiske sikringstiltakene bør virksomheten utforme et estimert tidsforløp for en uønsket handling. Dette tidsforløpet blir ofte betegnet «tidsregnskap». Tidsregnskap regnes fra en hendelse detekteres og til et planlagt utfall av en sikkerhetstruende hendelse har funnet sted.

Tidsregnskap er en metode som gjør virksomhetene i stand til å kunne måle om effekten av sikkerhetstiltakene kan motvirke tap av verdiene som skal beskyttes. Dette bør estimeres for alle relevante scenarioer og identifiserte verdier.