De fleste sikkerhetstiltak som er implementert bør kontrolleres jevnlig for å sikre at de fortsatt fungerer etter hensikt. Virksomheten bør sørge for at avvik ved sikkerhetstiltakene blir fanget opp, slik at nødvendig utbedring blir iverksatt. Avvik ved tiltakene kan være rondeller som ikke åpner seg når de skal, hull i gjerder som må tettes eller dører som ikke gir alarm når de blir åpnet. Sikkerhetstiltak som er etablert på utsiden av bygninger som kameraer, gjerder og pullerter bør sjekkes jevnlig da de er mer utsatt for ytre påvirkning, som dårlig vær og destruksjon.

Hvorfor er dette viktig: Ved jevnlig kontroll av fysiske sikkerhetstiltak vil virksomheten oppdage avvik og opprettholde ønsket sikkerhetsnivå over tid.

Anbefalte tiltak:

 • Kontroller at de fysiske sikkerhetstiltakene fungerer som forventet
  • Rutinemessig kontroll
  • Øvelser / tester
  • Innmelding av avvik fra ansatte
  • Revisjon
 • Sørg for rutine for registrering av avvik
 • Kontroller og håndter avvik