Kartlegging av virksomhetens fysiske sårbarheter innebærer å identifisere de fysiske forhold ved virksomheten som kan utnyttes av en trusselaktør. Dette kan være plassering av verdiene, lokasjonen til virksomheten, de omkringliggende områdene og virksomhetens avhengigheter.

Hvorfor er dette viktig: Kjennskap til virksomhetens sårbarheter vil øke muligheten for at de riktige og mest hensiktsmessige tiltakene med en reell risikoreduserende effekt blir valgt.

Anbefalte tiltak:

  • Kartlegg virksomhetens sårbarheter som en del av risikovurderingen
    • Identifiser trusselaktørens mulighet til å påvirke, skade, ødelegge eller på annen måte påføre tap av verdier
  • Identifiser avhengigheter som kan utnyttes av en trusselaktør f.eks.:
    • Strøm og vann
    • Kjøling
    • Kommunikasjon
    • Eksterne tjenester eksempelvis alarm, vakthold og andre leverandører