For at virksomheten best mulig skal kunne gjenopprette sikkerhetsnivå etter en hendelse bør det planlegges og legge til rette for gjenopprettingstiltak. Virksomheten bør ha en plan med tiltak for hvordan de skal gjenopprette ønsket sikkerhetsnivå etter sikkerhetstruende hendelse.

Hvorfor er dette viktig: Effektive gjenopprettingstiltak vil sørge for at virksomheten kan gjenopprette akseptabelt sikkerhetsnivå samt redusere risiko for skade og tap av verdier og funksjoner.

Anbefalte tiltak:

  • Plan for gjenoppretting av ønsket sikkerhetsnivå
  • Sørg for redundans og mulighet for gjenopprettelse av verdier
  • Inngå avtaler med eksterne tjenesteleverandører som kan drifte og gjenopprette sikkerhetstiltak