Virksomheten bør kartlegge de nåværende fysiske sikkerhetstiltakene og identifisere hva som må til for å redusere risikoen til akseptabelt nivå. Ved å identifisere områder og funksjoner som er sårbare og innehar risiko, vil virksomheten kunne planlegge spesifikke fysiske tiltak som vil redusere risikoen forbundet med dette. Sikkerhetstiltakene bør utformes på en slik måte at de oppnår balansert sikring, dybde i sikringen og at tiltakene virker uavhengig av hverandre.

Hvorfor er dette viktig: Kartlegging av nåværende sikkerhetstiltak vil identifisere behovet for ulike fysiske sikkerhetstiltak for å redusere risikoen og øke mulighetene for deteksjon og reaksjon ved en sikkerhetstruende virksomhet.

Anbefalte tiltak:

 • Kartlegg alle implementerte sikkerhetstiltak og evaluer om de gir ønsket effekt
 • Identifiser sikkerhetstiltak som ikke fungerer og årsak til dette gjennom:
  • Avvik
  • Revisjon / tilsyn
  • Øvelse / trening
 • Identifiser områder og funksjoner som har behov for økt fysisk sikkerhet
 • Kartlegg behovet for avskrekkende, tidsforsinkende, skadebegrensende og detekterende sikkerhetstiltak og de mulige kombinasjonene som vil redusere risiko til akseptabelt nivå
  • Må sees i sammenheng med behovet for organisatoriske, menneskelige og elektroniske sikkerhetsbehov for å oppnå helhetlig sikring