Organisatoriske barrierer er tiltak i form av skriftlige eller muntlige beskrivelser, vurderinger og beslutninger som regulerer ledelse, organisering, prosesser, analyser, adferd og/eller anvendelse av sikkerhetstiltak.

Organisatoriske barrierer kan etableres i form av skilting, opplæring og bruk av adgangskort for å understøtte de fysiske sikkerhetstiltakene.

Ved etablering av de fysiske sikkerhetstiltakene bør virksomheten være bevisst hvordan andre krav og bestemmelser påvirker utformingen av disse. Krav stilt i branninstrukser, arbeidsmiljølov og andre HMS bestemmelser bør integreres i utformingen av fysiske sikkerhetstiltak.

Hvorfor er dette viktig: Virksomheten må identifisere sine organisatoriske behov for å kunne få full effekt av de fysiske sikkerhetstiltakene.

Anbefalte tiltak:

  • Opprett og kommuniser instrukser
  • Etabler tydelig skilting
  • Sørg for oppfølgning av HMS bestemmelser og arbeidsmiljøloven