Deteksjon av sikkerhetstruende virksomhet er i de fleste tilfeller en forutsetning for å kunne avverge eller begrense skade. Tidlig deteksjon gir mulighet for effektiv avverging og håndtering av sikkerhetstruende virksomhet. Når en hendelse blir detektert i tidlig fase vil avverging og implementering av tiltak øke mulighet for å begrense skade.

Virksomheter bør etablere deteksjonsmidler, for eksempel kamera med tilhørende sensorer som IR, termisk og bevegelse, alarmanlegg eller andre midler. Dette kan tidlig gi varsling om en pågående sikkerhetstruende hendelse. Kameraer og andre deteksjonsmidler bør plasseres på logiske steder for å kunne overvåke størst mulig område og ved adkomstaksene til verdiene som skal beskyttes.

Deteksjon av en hendelse må verifiseres for at riktig tiltak iverksettes. Om en alarm er utløst eller en hendelse er detektert vil en kunne verifisere om alarmen er reell og deretter iverksette riktig tiltak, varsle utrykningsstyrker samt varsle personell. Bruk av bevegelige kamera som kan styres fra en alarmsentral vil for eksempel gi muligheter for en tidlig deteksjon av hendelse og iverksettelse av tiltak.

Hvorfor er dette viktig: Tidlig deteksjon og verifikasjon gir virksomheter mulighet til å reagere på en hendelse så fort som mulig samt begrense skadeomfanget i tilstrekkelig grad.

Anbefalte tiltak:

 • Etabler bemannet resepsjon og vaktsentral med kvalifisert personell
 • Opprett perimetersikring med tilhørende sensor
 • Opprett belysning av sikret områder
 • Opprett mulighet for verifikasjon
  • Vaktstyrke
  • Kamera
  • Droner
 • Sørg for rutiner for å oppdage annen sikkerhetstruende virksomhet som f.eks.:
  • Uønsket rekognosering av virksomheten
  • Rapportering om mistenkelig aktivitet fra ansatte