Virksomheten bør være bevisst hvilket sikkerhetspreg de ønsker og har behov for når de fysiske sikkerhetstiltakene utformes og etableres. Virksomheten kan oppnå ulik forebyggende effekt gjennom sin visuelle profil. Det kan være ønskelig å benytte skjulte tiltak for virksomheter med publikumskontakt, da skjulte tiltak ikke fremstår som skremmende for publikum. En annen fordel med skjulte tiltak er at det kan gjøre det vanskeligere for en trusselaktør å kartlegge tiltakene.

Ønsker virksomheten større grad av avskrekkende effekt kan dette gjøres ved å ha et tydelig sikkerhetspreg. Dette kan oppnås gjennom tydelig skilting, synlig vakthold, juridiske og fysiske barrierer. Et slikt tiltak kan ha stor effekt på «opportunisten» og kan derfor være med å forhindre lavterskelangrep. En trusselaktør med høyere grad av evne og vilje vil i mindre grad la seg avskrekke. Avskrekkende tiltak kan derimot være med å styre aktørens metode for inntrengning.

Hvorfor er dette viktig: Ved å være bevisst hvilket sikkerhetspreg virksomheten ønsker, kan tiltakene utformes slik at de ikke går på bekostning av virksomhetens overordnede mål og behov, samtidig som sikkerhetstiltakene fungerer etter hensikt.

Anbefalte tiltak:

 • Integrer sikkerhetsmål og virksomhetsmål
 • Sørg for at ønsket sikkerhetstilstand oppnås uavhengig av valgt sikkerhetspreg
 • Skjulte tiltak
  • Integrer tiltakene i eksisterende omgivelser
  • Etabler klare autorisasjonsskiller
  • Tilstreb avstand fra publikum til verdiene
 • Synlige tiltak
  • Bruk skilt for å tydeliggjøre juridisk grense og konsekvenser ved ulovlig inntrengning
  • Tydeliggjøre advarsler om etablerte sikkerhetstiltak (som vakthold med hund, vekter o.l.) på innsiden, og restriksjoner
  • Etabler andre synlige tiltak som er demotiverende for en aktør som f.eks.:
   • Gjerder
   • Kjøretøybarrierer
   • Synlig vakthold