Hensikten med denne kategorien er å etablere rutiner for å effektivt kunne håndtere sikkerhetstruende virksomhet og avvik. Dette innebærer prinsipper for å vurdere, kontrollere og håndtere hendelser samt gjenopprette normaltilstand.