Etter en hendelse bør virksomheten kartlegge hendelsesforløp og evaluere om egne sikkerhetstiltak fungerte etter sin hensikt. På bakgrunn av identifisere sårbarheter og avvik bør virksomheten kartlegge muligheter for implementering av andre, korrigerende fysiske sikkerhetstiltak. Virksomheten bør evaluere hendelsen og håndteringen for å lære, gjennomgå hendelsesprosesser, opplæring av personell og oppdatering av gjeldende tiltak.

Hvorfor er dette viktig: Hendelser bør evalueres slik at virksomheten og de involverte skal kunne ta lærdom av hendelsen og med dette forbedre sikkerheten.

Anbefalte tiltak:

  • Etabler gode rutiner for evaluering og tilbakemelding etter hendelser
  • Kartlegg styrker og sårbarheter i egen virksomhet
  • Gjennomfør evaluering med andre involverte parter