For å kunne vurdere risiko og hvilke fysiske risikoreduserende tiltak som bør implementeres, er det essensielt at virksomheten foretar en kartlegging av egne verdier. Virksomhetens verdier kan være objekter, informasjon, informasjonssystemer og infrastruktur.

Hvorfor er dette viktig: Kartlegging og identifisering av virksomhetens egne verdier gir viktig informasjon om hva en trusselaktør kan være ute etter.

Anbefalte tiltak:

  • Identifiser virksomhetens verdier, både egne og de virksomheten råder over på vegne av andre
  • Kartlegg plassering av verdier
  • Kartlegg adkomstaksene til verdier