Virksomheten bør ha kunnskap om det gjeldende trusselbildet og hva som kan ramme verdiene til virksomheten. Dette innebærer at virksomheten tilegner seg kunnskap om relevant trusselinformasjon for sin virksomhet. Virksomheten bør videre ha kjennskap til trusselaktørers evne og vilje og hvordan de kan operere for å forsere de fysiske sikkerhetstiltakene.

Hvorfor er dette viktig: For å kunne iverksette riktige tiltak, er det viktig at virksomheten gjør seg kjent med trusler og forliggende risiko som er gjeldende for virksomheten og dens verdier.  

Anbefalte tiltak:

  • Hent informasjon fra relevante fagorganer f.eks.:
    • PST
    • E-tjenesten
    • NSM
    • Sektordepartement
  • Vurder trusselaktørens evne og vilje til å kunne skade eller påføre tap av verdier