Virksomheten bør sørge for at sikkerheten blir opprettholdt ved forutsette og uforutsette endringer. I utforming av risikovurdering bør det planlegges for ulike scenarioer som kan påvirke virksomheten. For å kunne håndtere endringer i trusselbildet bør virksomheten ha utformet planer med tilhørende tiltak som kan iverksettes ved behov. Ved en varig forhøyet trussel bør påbygningstiltak kunne innarbeides som en del av grunnsikringen og nye påbygningstiltak planlegges.

Hvorfor er dette viktig: Virksomheten bør opprettholde gode endringsrutiner for å være forberedt ved endringer og effektiv kunne håndtere økt risiko uten at det reduserer sikkerhetsnivå.

Anbefalte tiltak:

 • Plan for grunnsikring, påbygningstiltak og skadebegrensende tiltak
 • Sørg for at det er tilgjengelige påbygningstiltak
 • Kommuniser planverk til personell med tjenstlig behov
 • Sørge for helhetlig sikring også når påbygningstiltak er iverksatt
 • Vurder om det er behov for at påbygningstiltak skal bli en del av grunnsikringen
  • Evakuering
  • Destruering
 • Sørg for klar rollefordeling og kommuniser dette gjennom et tydelig planverk
 • Involver tredjeparter som politi eller andre reaksjonsstyrker
 • Sørg for at verdienes sikkerhet ivaretas under øvelser
 • Evaluer øvelsen i alle ledd for å sikre lærdom og utvikling