Virksomheten bør sørge for at sikkerhetstiltak og tilhørende utstyr fungerer som det skal og blir jevnlig vedlikeholdt.

Virksomheten bør påse at det kun er autorisert personell som utfører vedlikehold og reparasjoner på utstyr og sikkerhetstiltak. Om det er nødvendig med større reparasjoner som vil ta lengre tid og sette sikkerhetstiltaket ut av funksjon i løpet av denne perioden, bør det opprettes midlertidige sikkerhetstiltak som fortsatt ivaretar beskyttelsen.

Hvorfor er dette viktig: Sikkerhetstiltakene bør vedlikeholdes slik at de varer lengre og ivaretar sikkerheten til virksomheten over tid, og dermed kan forhindre at feil og avvik oppstår uten at det blir oppdaget.

Anbefalte tiltak:

  • Sørge for at sikkerhetstiltakene består over tid
  • Etabler rutiner for jevnlig kontroll av etablerte sikkerhetstiltak
  • Inngå avtaler med leverandører som kan drifte og vedlikeholde etablerte sikkerhetstiltak
  • Planlegg for vedlikehold av tiltak, inkludert midlertidige tiltak for å ivareta ønsket sikkerhetsnivå
  • Sørg for å gjennomføre kontroll etter reparasjoner og vedlikehold