I den grad virksomheten er avhengig av (eksterne) ressurser/andre virksomheter for å håndtere og beskytte skjermingsverdigeverdier, må også slike forhold dekkes av risikohåndteringen. Nødvendig risikohåndtering kan oppnås gjennom sikring av eksterne ressurser eller andre virksomheter som virksomheten er avhengig av, eller reduksjons av avhengigheter til disse. Reduksjon av avhengigheter kan eksempelvis gjøres ved at virksomheten selv skaffer til veie de aktuelle ressursene eller ved hjelp av reserveløsninger. Virksomheten skal holde oversikt over avhengigheter og holde NSM og sektordepartementet informert om disse.