Ansvar og myndighet for forebyggende sikkerhetsarbeid må avklares med leverandører, samarbeidsparter og andre som kan påvirke virksomhetens skjermingsverdige verdier.