Virksomhetsikkerhetsforskriften har krav om beredskap i:

§ 14. Grunnsikringstiltak, påbyggingstiltak og tiltak for skadebegrensning og gjenopprettelse (tredje, fjerde og femte ledd)
 

En virksomhet skal planlegge påbyggingstiltak som kan iverksettes dersom økt risiko medfører at det ikke er tilstrekkelig med grunnsikringstiltakene. Påbyggingstiltakene skal kunne iverksettes i løpet av kort tid, og de skal kunne avvikles dersom risikoen reduseres i tilstrekkelig grad.
 

Dersom den økte risikoen vedvarer, skal virksomheten vurdere om påbyggingstiltakene skal bli en del av grunnsikringen. I slike tilfeller skal virksomheten planlegge nye påbyggingstiltak.
 

Virksomheten skal planlegge skadebegrensningstiltak som kan iverksettes i situasjoner som ikke kan håndteres fullt ut med grunnsikrings- og påbyggingstiltakene.

Tiltak for påbygging, gjenoppretting og skadebegrensning skal forberedes som beredskap i tilfelle risikoen for sikkerhetstruende virksomhet øker i forhold til normaltilstanden. Som for grunnsikringstiltakene skal beredskapstiltakene skal etableres som tiltak og prosedyrer i sammenheng.

Når påbygningstiltak har vært etablert over tid overfor en vedvarende forhøyet risiko, skal det vurderes å forsterke grunnsikringen. I så fall må nye påbygningstiltak forberedes for ytterligere økt risiko.