Sikkerhetsorganisering omfatter fordeling av ansvar og myndighet for utførelse av arbeidsoppgaver, klargjøring av forutsetninger og plikter for den enkeltes arbeidsutførelse og tilrettelegging gjennom informasjon, opplæring og vedlikehold av kompetanse for denne utførelsen.

Sikkerhetsarbeidet organiseres med utgangspunkt i at virksomhetens ledelse beslutter, (linje-) organisasjonen utfører og melder fra, og dedikerte roller bistår og følger opp det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Sikkerhetsorganiseringen omfatter alle som utfører aktiviteter med betydning for sikkerhet (og ikke kun de dedikerte rollene).