Sikkerhetsloven har krav om sikkerhetsoppfølging i:

§ 4-1. Sikkerhetsstyring (første ledd siste setning)

Sikkerhetstilstanden i virksomheten skal regelmessig kontrolleres.

Bestemmelsen, sett i sammenheng med kravene i virksomhetsikkerhetsforskriften §§ 8, 9 og 10 må forstås slik at forebyggende sikkerhetsarbeid skal gjennomføres i en kontinuerlig forbedringsprosess med sikkerhetsoppfølging gjennom hendelseshåndtering, årlig evaluering og ledelsens gjennomgang.