Virksomhetsikkerhetsforskriften krever at det stilles nødvendige ressurser til rådighet for forebyggende sikkerhetsarbeid:

§ 7. Ressurser og kompetanse (første ledd)

En virksomhet skal forvalte og utvikle det forebyggende sikkerhetsarbeidet sitt på en forsvarlig måte.

Bestemmelsen må forstås slik at sikkerhetsledelse også omfatter å legge til rette for gjennomføring av forebyggende sikkerhetsarbeid. Slik tilrettelegging omfatter tildeling av nødvendige ressurser, ikke kun økonomiske ressurser, men også tilstrekkelig tid og nødvendige verktøy, for å gjennomføre arbeidet med forsvarlig sikkerhet som resultat.