Sikkerhetsstyringssystemet må være tilstrekkelig dokumentert. Hvordan arbeidet skal utføres og kontrolleres skal fremkomme i dokumentasjonen. Dokumentasjonen må tilpasses virksomhetens verdier mht. krav til forebyggende sikkerhet og virksomhetens behov. Dokumentasjonen må oppdateres jevnlig.