• liten – grunnleggende kompetanse, kjennskap til funksjon og operativt miljø fra åpne kilder, allment tilgjengelige ressurser
  • middels – utvidet kompetanse, kjennskap til intern informasjon om funksjon og operativt miljø, tilpassede ressurser
  • god – tilpasset kompetanse, inngående kjennskap til funksjon og operativt miljø, nødvendige ressurser