Sikkerhetsloven og virksomhetsikkerhetsforskriften har i tillegg bestemmelser om beskyttelse av skjermingsverdig informasjon. Disse kan også ha betydning for sikkerhetsdokumentasjon, men omtales ikke nærmere i denne veiledningen.