Sikkerhetsoppfølging gjennomføres som håndtering av hendelser, evaluering og ledelsens gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet. Det kan i tillegg være aktuelt å kontrollere utførelsen av enkeltaktiviteter i sikkerhetsstyringssystemet, eksempelvis gjennom undersøkelser av registreringer fra arbeidsutførelsen i form av logger fra bruk av informasjonssystemene. Slike kontroller kan være grunnlag for deler av oppfølgingen, eller kan etableres som verifikasjonstiltak eksempelvis som del av øvelse hvor virksomhetens beredskapssystemer og adgangskontrollrutiner gjennomgås.