Virksomheter identifisert etter steg 4 eller 5 er virksomheter av avgjørende betydning. Dersom virksomheten er omfattet av sikkerhetsloven § 1-2 skal det ikke fattes vedtak gjennom § 1-3. Dersom virksomheten ikke er omfattet av sikkerhetsloven § 1-2 skal departementet i henhold til sikkerhetsloven § 1-3 fatte vedtak.

Alle vedtak etter § 1-3 skal begrunnes og hjemles, og bør inneholde:

  • Hvilken GNF (og eventuelle underfunksjoner av GNF) som virksomheten understøtter.
  • Hvordan og i hvilken grad en GNF understøttes av virksomheten.
  • Kriterier lagt til grunn for vedtak (for eksempel kapasitetsbehov, kvalitetsbehov, varighet), der dette er mulig å spesifisere.

Alle vedtak etter § 1-3 skal meldes NSM, jf sikkerhetsloven § 2-1 bokstav d.

Virksomheter som råder over potensielt skjermingsverdig objekt/infrastruktur skal gjennomføre skadevurdering. Dette gjelder både virksomheter under sikkerhetsloven § 1-2 og vedtak om virksomheter etter § 1-3.