Virksomheter omfattet av sikkerhetsloven skal i følge lovens § 4-2 og virksomhetssikkerhetsforskriftens § 12 gjennomføre vurdering av risiko. Som en del av denne vurderingen skal virksomheter identifisere og rapportere inn sine avhengigheter til sektordepartement og NSM, jf virksomhetssikkerhetsforskriften § 13. Departementene må gjøre en selvstendig vurdering av om disse virksomhetene skal inngå i departementets oversikt over virksomheter av vesentlig betydning, jf § 2-1 bokstav b.