Steget illustrerer virksomhetens videre arbeid, og nevnes her fordi departementenes klassifisering av skjermingsverdige objekter og infrastruktur skal bygge på en skadevurdering (jf sikkerhetsloven § 7-2, andre ledd). Formålet med skadevurderingen er å vurdere hvilke skadefølger det kan få for GNF om skjermingsverdige objekter og infrastruktur blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettsstridig overtagelse, og skal gjennomføres iht. § 57 i virksomhetssikkerhetsforskriften. For mer informasjon om skadevurdering, og begrepene objekt, infrastruktur, og informasjonssystem, og relasjonen mellom disse, se NSMs håndbok i skadevurdering.