Departementet som mottar et varsel om sikkerhetstruende virksomhet, bør innhente informasjon og råd fra relevante organer med fagkompetanse på fagområdet. Departementet skal deretter vurdere risiko, og avgjøre videre håndtering av saken. En planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet kan hindres gjennom et vedtak med hjemmel i § 2-5.

Det er viktig at det relativt raskt iverksettes prosesser for å håndtere mottatt informasjon og om samordning med andre departementer og instanser.