Hvorfor kan oppkjøp være sikkerhetstruende og hvordan?

Investeringer fra utenlandske foretak bidrar til verdiskaping i Norge og er helt nødvendig for mange virksomheter og arbeidsplasser. Imidlertid kan strategiske investeringer fra land vi ikke har et sikkerhetsmessig samarbeid med, få negative konsekvenser for nasjonale sikkerhetsinteresser. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom det dreier seg om kjøp av eiendom eller investeringer i virksomheter som utvikler teknologi, bygger ut infrastruktur eller forvalter naturressurser.

Eksempel på sikkerhetstruende økonomisk virksomhet hentet fra PST

Oppkjøp og investeringer i norsk næringsliv kan gi fremmede stater informasjon og innflytelse som Norge ikke ønsker de skal ha. I enkelte tilfeller hvor det er ulovlig å kjøpe informasjon eller teknologi fra en bedrift, kan det fortsatt være lovlig å kjøpe eierandeler i eller investere i selve bedriften. På denne måten vil fremmede stater likevel få tilgang til informasjonen og ikke minst muligheten til å dele den.

Økonomiske virkemidler kan derfor i visse tilfeller brukes til å nå mange av de samme målene som ulovlige etterretningsoperasjoner. For eksempel kan oppkjøp og investeringer i norske virksomheter bli brukt for å få innflytelse over beslutninger og prioriteringer. Dersom deler av drift og utvikling i norsk infrastruktur og nøkkelvirksomheter blir prisgitt andre lands politiske disposisjoner, vil Norge være sårbare for påvirkning og press.