Varsler om sikkerhetstruende oppkjøp og investeringer er en viktig del av arbeidet med å avdekke sikkerhetstruende økonomisk virksomhet. Ved å varsle enten sektordepartement eller sikkerhetsmyndigheten, vil man kunne raskere igangsette vurderinger og tiltak for å stanse sikkerhetstruende virksomhet.

Når man har mistanke om eller oppdager pågående eller planlagt sikkerhetstruende økonomisk virksomhet, så skal dette varsles til sikkerhetsmyndigheten.

Henvendelser til NSM kan sendes her: [email protected]

Virksomheter som planlegger oppkjøp hvor meldeplikt inntreffer, skal oppkjøpet meldes inn til sektordepartement. Henvendelser i forbindelse med meldeplikt skal sendes til sektordepartement. I de tilfeller hvor virksomheten ikke omfattes av noe departements ansvarsområde, skal meldingen sendes til sikkerhetsmyndigheten.

Enkelte saker som berører problematikken om sikkerhetstruende økonomisk virksomhet, kan i noen tilfeller falle innunder eksportkontroll.

For mer informasjon om eksportkontroll, les her: eksportkontroll.no

Henvendelser om eksportkontroll kan sendes her: [email protected]