Følgende er tips og forslag til konkrete one-linere, skript og søk man kan bruke som utgangspunkt innenfor noen av tiltakskategoriene definert i veilederen vår. Listen er ikke uttømmende, og vil ikke alene gjøre virksomheten din trygg. Nødvendige sikkerhetsoppdateringer er det eneste fullverdige tiltaket. NCSC tar forbehold om at ikke alt av dette vil fungere likt på alle systemer i alle miljøer og konfigurasjoner.

Du kan også laste ned hele guiden som pdf (228KB) (oppdatert 18.12.21). 

Log4j-tiltak side 1

Log4j-tiltak side 2

Log4j-tiltak side 3

Log4j - tiltak s4 - sikkerhetstiltak

Log4j-tiltak side 5