National Distributing Authority Norway (NDA)  produserer, distribuerer og fører sentral kontroll med krypto forvaltet under sikkerhetsloven. NDA leverer disse tjenestene til alle virksomheter underlagt sikkerhetsloven så som Utenrikstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Forsvaret.

Telefon: NDA Cryptosupport 67 86 42 44 (08-15)