Målgruppen for ordningen er virksomheter som leverer og understøtter digital infrastruktur som er kritiske for samfunnet, som transport, helse, energi, vann og finansiell infrastruktur. Dette inkluderer små og mellomstore bedrifter (SMB), offentlige- og private virksomheter, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Nasjonalt koordineringssenter for forskning og innovasjon innen cybersikkerhet (NCC-NO) bistår med veiledning i søknadsprosesser. Senteret kan også bistå i gjennomføring av tiltak som får støtte.  

Første søknadsrunde om EU-finansiering for forskning og innovasjon innen cybersikkerhet er forventet mot slutten av 2024 eller begynnelsen av 2025. Interessenter kan allerede nå ta kontakt med senteret med spørsmål eller for veiledning. NCC-NO kan kontaktes på: [email protected].

FAKTABOKS: Om senteret 

  • Nasjonalt koordineringssenter for forskning og innovasjon innen cybersikkerhet (NCC-NO) administreres av NSM og Forskningsrådet. 
  • Senteret skal blant annet fremme og tilrettelegge for deltakelse fra små og mellomstore bedrifter, fag- og forskningsmiljøer, og andre interessenter nasjonalt; fremme de europeiske arbeidsprogrammene; og generelt stimulere forskning, innovasjon og kompetanseutvikling nasjonalt.
  • NCC-NO er nasjonalt kontaktpunkt til det europeiske kompetansesenteret (ECCC).
  • Nettverket av nasjonale koordineringssentre skal støtte ECCC i å forvalte EU-midler til cybersikkerhet fra Horisont Europa og DIGITAL-programmet, men også være åpne for andre finansieringsprogrammer. 

Logo som viser at NCC-NO er finansiert av EU