Oppdatert 15.09.2021 med informasjon om digitalisering av klareringsprosessen.  

Alle skjemaer finner du på skjemasiden.

Personer skal sikkerhetsklareres dersom de skal ha tilgang til informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere etter sikkerhetsloven § 5-3. Sikkerhetsklarering skal likevel ikke gjennomføres dersom risikoen for tilgang til slik informasjon kan fjernes gjennom andre og enklere sikkerhetstiltak.

Adgangsklarering er en ny type klarering som gjelder fra januar 2019. Den har to klareringsnivåer, adgangsklarering og utvidet adgangsklarering.

Personer som skal ha adgang til skjermingsverdige objekter og infrastruktur skal på forhånd være adgangsklarert. Det er departementene og sikkerhetsmyndigheten som gjør vedtak om hvilke skjermingsverdige objekter, skjermingsverdig infrastruktur og virksomheter som kan forespørre om adgangsklarering. 

En person som er sikkerhetsklarert trenger kun autorisasjon for adgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur.

Personkontroll vil si innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med en forespørsel om sikkerhetsklarering og adgangsklarering. Dette omfatter opplysninger gitt av personen som skal sikkerhetsklareres og andre opplysninger som klareringsmyndigheten sitter med. Dette kan være opplysninger fra relevante registre og opplysninger fra andre kilder, som offentlige myndigheter, tjenestesteder, arbeidsplasser og andre referanser, jf. sikkerhetsloven § 8-5 og klareringsforskriften §§§§ 6, 7, 8 og 9.

Pilotprosjekt for digitalisering av klareringsprosessen

Det foregår et pilotprosjet for å digitalisere klareringsprosessen, slik at man ikke lenger trenger å fylle ut personopplysningsblanketten for hånd. Deltakere i pilotprosjektet vil få en SMS eller e-post med beskjed om å logge seg inn på Altinn, hvor de kan oppgi opplysningene som trengs for klareringen. 

Har du ikke mottatt SMS eller e-post, må du fylle ut personopplysningsblanketten og sende den i posten til anmodende virksomhet.