NSMs kryptografiske anbefalinger skal bidra til å gjøre det enklere å velge sikre kryptoløsninger. Anbefalingene gir konkrete råd om spesifikke algoritmer innen ulike bruksområder, og generelle råd om hvordan du lykkes med å bruke krypto på en sikker måte.

Anbefalingene skal kunne benyttes uten spesiell kompetanse innenfor kryptografi. De er rettet mot personer som er ansvarlige for eller skal anskaffe systemer som involverer kryptografi, men også mot utviklere som bruker kryptografi i ulike systemer og andre interesserte. Anbefalingene kan benyttes på kryptoløsninger som beskytter ugradert til lavgradert informasjon.

Oppdateringen skjer i forbindelse med NSMs arbeid på kvantemigrasjon, for å gi anbefalinger om nye kvantesikre algoritmer. NSM benytter samtidig muligheten til å gjøre en større revisjon av anbefalingene. De endelige anbefalingene forventes å bli tilgjengelige i løpet av 2024. Frem til da er det anbefalingene fra 2018 som er gjeldende.

Kom med innspill

NSM deler første utkast på oppdaterte anbefalinger innen 1. mai. Da ønsker vi dine tilbakemeldinger. Hva skal til for at du tar i bruk disse anbefalingene i ditt arbeid?

  • Er anbefalingene nyttig for deg i din jobb? Hvis nei, hvorfor ikke?
  • Er anbefalingene enkle å forstå? Hvis nei, hvordan kan de bli bedre?
  • Er det konkrete algoritmer eller råd som bør være med i anbefalingene som mangler?
  • Er det formuleringer som kunne vært bedre eller skrivefeil som bør rettes?

Send oss en e-post merket "kryptoanbefalinger" til [email protected] om du ønsker å motta utkastet på e-post når det foreligger.

Videre prosess

Frist for innsending av innspill blir delt samtidig med utkastet. Innspillene blir viktige i arbeidet med å ferdigstille anbefalingene. Vi forventer at de oppdaterte anbefalingene kommer i løpet av 2024, men dette avhenger av ferdigstillingen av endelige standarder for nye kvantesikre algoritmer.

Alle oppdateringer om prosess, utkast og anbefalinger blir tilgjengelig her på nsm.no/kryptoanbefalinger.