Flere land jobber ut fra en hypotese om at en såkalt kryptoanalytisk relevant kvantedatamaskin blir tilgjengelig rundt år 2030. Det vil gjøre mye av eksisterende kryptering, som blant annet beskytter datatrafikk og innhold på de digitale enhetene vi bruker til daglig, ubrukelig.

For den enkelte betyr det at kommunikasjonen mellom mobiltelefonen og nettbanken enkelt vil kunne leses av en trusselaktør. Det samme gjelder innholdet på skytjenesten som lagrer private bilder og dokumenter, og trafikken mellom bærbare pc-er på hjemmekontoret og jobbens nettverk.

For virksomheter betyr det at sensitiv bedriftsinformasjon, som økonomi, investeringsplaner, innovasjon, og personaldata, ikke lenger er trygg.

Nye, kvantesikre standarder som erstatter dagens kryptografi, er underveis internasjonalt. NSM har råd og anbefalinger for hvordan norske virksomheter bør gjennomføre kvantemigrasjonen, en forflytning til kvantesikre IT-systemer og kryptografiske løsninger.

Det tar tid og det er kostbart å gjøre Norge kvantesikkert. Derfor bør norske virksomheter allerede nå risikovurdere egne IT-systemer for å se på kvantesårbarheter, og sikre sine data for fremtiden. Det er få som har full oversikt over egen krypto, og det er mange som vil oppleve ulike utfordringer og spørsmål rundt erstatning av den. NSM er klar til å bistå.