Informasjon som bør rapporteres om kryptografiske ressurser og systemer:

 • For de systemene virksomheten drifter som forventes å være sårbare overfor en kryptografisk relevante kvantedatamaskiner (KRK), for eksempel:
  • Hvilken kryptografisk algoritme som anvendes.
  • Hvilken funksjon systemet utfører.
  • Lengden til de assosierte kryptografiske nøklene.
  • Om systemet er lokalisert i virksomheten, en skytjeneste eller en hybrid løsning.
 • Dersom de kryptografiske systemene er hyllevare eller en del av en software-pakke må navn og leverandør av varen/pakken rapporteres.
 • Dersom systemet er lokalisert helt eller delvis i skyen, om skytjenesten er en intern eller kommersiell tjeneste, og eventuelt.:
  • Leverandør av tjenesten.
  • Hvilket land dataene lagres i.
 • Levetiden til dataen som behandles av systemet, det vil si hvor lenge informasjonen må beskyttes.
 • Om systemet har spesielle krav eller begrensninger, for eksempel datagjennomstrømning, latens, nøkkellengder eller regnekraft som innskrenker mulighetsrommet for utskifte av kryptografiske komponenter.
 • Verdien og den forventede levetiden til informasjonen som systemet behandler.
 • Hvordan kryptografiske nøkler lagres, hvilke programmer, systemer og brukere som har adgang til dem, og hvordan de beskyttes mot uautorisert adgang.
 • Gjeldende lengder på nøkler og signaturer, og hvilke begrensninger hardware og software setter på disse.
 • Begrensinger som systemet setter på forsinkelser som følge av mer beregningstung krypto.
 • Krav til datagjennomstrømning som en ny kryptoløsning må tilfredsstille.
 • Prosesser og protokoller som snakker med kryptomodulen.
 • Gjeldende protokoller for nøkkelutveksling og opprettelse av autentiserte kommunikasjonskanaler.
 • Hvor i stacken hver kryptografisk prosess foregår.
 • Hvordan hver kryptografisk funksjon påkalles (for eksempel et kall til et kryptobibliotek i software, en prosess i operativsystemet, et applikasjonskall, cryptography-as-a-service).
 • Om kryptoimplementasjonen er smidig (eller modulær, det vil si kan byttes ut uten at det påvirker det øvrige systemet).
 • Om kryptoløsningen kan oppdateres i software eller om det kreves oppdatering i hardware.
 • Leverandør eller eier av hver kryptografisk komponent, programvare og prosess.
 • Kilder til nøkler og sertifikater.
 • Om leverandøren stiller spesielle kontraktsmessige eller juridiske betingelser.
 • Den forventede levetiden og planlagte avviklingsdatoen til implementasjonen, dersom leverandøren oppgir dette.
 • Om migrasjon til kvantesikker krypto påvirkes av opphavsrett.