Listen under viser algoritme, funksjon og spesifikasjon. 

  • Elliptisk kurve Diffie-Hellman (ECDH) nøkkelutveksling - asymmetrisk algoritme for nøkkelutveksling - NIST SP 800-56A/B/C
  • Menezes-Qu-Vanstone (MQV) nøkkelutveksling - asymmetrisk algoritme for nøkkelutveksling - NIST SP 800-56A/B/C
  • Elliptisk kurve digital signaturalgoritme (ECDSA) - asymmetriske algoritmer for digitale signaturer - FIPS PUB 186-4
  • Diffie-Hellman (DH) nøkkelutveksling - asymmetrisk algoritme for nøkkelutveksling - IETF RFC 3526
  • RSA signaturalgoritme - asymmetriske algoritmer for digitale signaturer - FIPS SP 800-56B Rev. 1
  • Digital Signature Algorithm - asymmetriske algoritmer for digitale signaturer - FIPS PUB 186-4
  • Andre asymmetriske algoritmer som ikke er klassifisert som post-kvante* - asymmetriske algoritmer utenom de øvrige - N/A- *Virksomheter bør gå i dialog med leverandører og NSM dersom dere tar i bruk algoritmer utenom de øvrige. Formålet er å vurdere om disse er sårbare overfor kryptografiske relevante kvantedatamaskiner (KRK). NSM oppfordrer virksomheter til å inkludere algoritmer dersom de ikke er sikre på at disse er kvanteresistente.
  • Se også: Veileder for kvantemigrasjon