Nasjonalt cybersikkerhetssenter er den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige digitaleangrep og Norges nasjonale CERT* (Computer Emergency Response Team).
NCSCs operasjonssenter er døgnbemannet og følger det digitale risikobildet. Dette
innebærer varsling av sårbarheter, kampanjer og alarmer fra det nasjonale varslingssystemet for digital infrastruktur.

Operasjonssenteret koordinerer informasjonsdeling og bistår virksomheter i håndteringen av alvorlige digitale angrep.

Hva er en *CERT?
CERT står for Computer Emergency Response Team og er en koordinerende enhet for
informasjonssikkerhet. "CERT" er et registrert varemerke eid av Carnegie Mellon University. NCSC er en autorisert bruker av CERT varemerket.

Trusted Introducer
NCSC er sertifisert og akreditert av  Trusted Introducer (ekstern nettside).  Trusted Introducer (TI) ble etablert som en tjeneste i Europa i 2000. Formålet var å hjelpe
hendelseshåndteringsteam til å samarbeide og dermed forbedre den totale sikkerheten
gjennom raskere respons på både pågående angrep og nye trusler.

Medlem av FIRST
NCSC er medlem av FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams). FIRST er en global anerkjent organisasjon, og ledende innen hendelseshåndtering.