Nettverksanalyse handler om å gjennomføre proaktive analyser med formål å oppdage inntrengingsforsøk mot samfunnsviktig infrastruktur. Analyse av nettverk gir kunnskap om kommunikasjonsprotokoller og hvordan disse benyttes for å få tilgang til samfunnsviktige institusjoner. 

Nettverksanalyse er i tillegg tett knyttet til de andre tekniske fagområdene i NCSC, som endepunktsanalyse, og leverer kontinuerlig grunnlagsinformasjon for taktisk analyse. Utover dette er nettverksanalyse sentralt innen hendelseshåndtering.