Følgende tiltak er en start på å sikre din virksomhet i lys av den pågående situasjonen. 

For generelle råd om hva dere kan gjøre internt i virksomheten, kan dere lese denne artikkelen