NCSC har varslet alle kjente systemeiere i Norge som har MobileIron Core tilgjengelig på internett om tilgjengelig sikkerhetsoppdatering. NCSC anbefaler at sikkerhetsoppdateringene installeres umiddelbart.

Vi ønsker forøvrig å vise til våre nettsider for mer informasjon2.

Referanser:
1https://forums.ivanti.com/s/article/KB-Remote-unauthenticated-API-access-vulnerability-CVE-2023-35078

2https://nsm.no/aktuelt/null-dagssarbarhet-i-ivanti-endpoint-manager-mobileiron-core