NSM NorCERT er kjent med at det den siste tiden har kommet flere rapporter om et nytt løsepengevirus døpt LockerGoga. NorCERT følger situasjonen tett.

Angrepsvektor er per tid ukjent. Ved vellykket kompromittering vil skadevaren kryptere en rekke filer, på lik linje med løsepengevirus flest. Løsepengesum fastsettes per individuelle tilfelle av trusselaktør, men vil sannsynligvis øke over tid dersom man ikke betaler.

Vi i NorCERT er interessert i alle observasjoner av LockerGoga i Norge.

Mer informasjon om LockerGoga kan for eksempel finnes på:
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-lockergoga-ransomware-allegedly-used-in-altran-attack/