Microsoft har sluppet en ekstraordinær sikkerhetsoppdatering for en kritisk sårbarhet i Internet Explorer 9 til 11. Sårbarheten er tildelt CVE-2019-1367.

Sårbarheten er observert utnyttet av angripere. Vi har ingen informasjon om i hvor stor skala denne sårbarheten er utnyttet.

Vi anbefaler at arbeid med å installere oppdateringer blir iverksatt snarest.

Se Microsofts varsler for mer informasjon:
 

Dette varselet er initielt utformet av HelseCERT